Strona główna

Biuro Rachunkowe „EKSPERT” Hanna Borkowska w Nasielsku oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w akresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszenie odpowiedzialności za sprawy Klienta.

Przedstawione usługi są skierowane i szczególnie atrakcyjne dla firm i przedsiębiorstw, których wewnętrzna polityka preferuje wykorzystanie obsługi księgowej, bądź tylko kadrowo- płacowej przez zewnętrzną firmę pozwalającą w pełni zagwarantować profesjonalną obsługę.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do Klienta, wysoko kwalifikowany personel, inwestowanie w nowoczesne technologie informatyczne pozwalające zapewnić poprawność i poufność dokumentów, czy też kompleksowość oferowanych usług.

W efekcie podjętej z nami współpracy firma zyskuje łatwiejszy dostęp do informacji, merytoryczną wiedzę, stosowne dane finansowo- księgowe, czy kadrowo- płacowe, dedykowane raporty i sprawozdania, a co najważniejsze minimalizację ryzyka na tych płaszczyznach i wymierne korzyści finansowe.

Świadczone przez nas usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 19740/2007. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie stale poszerzamy swoją wiedzę.

Zapraszamy do współpracy
mgr Hanna Borkowska